Košík

Zdravotní tvrzení

 

Rádi bychom Vás seznámili s „Nařízením Evropského parlamentu a rady o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin ( ES č.1924/2006)“, které se dotýká i našich produktů.

Jedná se o nařízení, které vešlo v platnost 1. července 2007. Od 15.12.2012 lze používat pouze funkční zdravotní tvrzení uvedená na seznamu „Nařízení komise EU č. 432/2012“.

Toto nařízení se týká veškerých firem vyrábějících nebo distribujících potravinové doplňky.

Definice zdravotního tvrzení

- jakékoliv tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že existuje souvislost mezi kategorií potravin, potravinou nebo některou z jejích složek a zdraví.

Tvrzení o snížení rizika onemocnění

- jakékoliv tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že spotřeba určité kategorie potravin, potraviny nebo některé z jejích složek významně snižuje riziko vzniku určitého lidského onemocnění.

 

Nařízení se vztahuje na všechna výživová a zdravotní tvrzení v obchodních sděleních, v reklamě na potraviny i v propagačních kampaních. Ty již nesmí obsahovat výroky, které uvádí nebo naznačují, že existuje souvislost mezi potravinou a zdravím. Rovněž nesmí tvrdit, že některé potraviny snižují riziko onemocnění apod.

Celé znění nařízení komise EU č. 432/2012 je ke stažení zde.

Protože jsme firma, pro kterou je zákazník na prvním místě, a která dodržuje platné nařízení a zákony, toto nařízení zcela respektujeme.

Pokud pro Vás nejsou dostačující současné popisy produktů, kontaktujte nás prosím zde.